lördag, mars 31, 2012

Godhetsapostlarna


Både från talarstolen och på internet ser vi dessa godhetsapostlar. Utmärkande för dessa är att de vill ha en generös immigrationspolitik och de som vill ha en restriktivare politik är följaktligen motsatsen till goda, nämligen onda. I själva verket skulle det inte kunna finnas några humanistiska godhetsapostlar om det inte funnits onda Sverigedemokrater, lika lite som det inte skulle finnas ljus utan mörker. Utmärkande är också att de gärna poängterar sin humanism, tolerans och hur goda de är. Ibland anar vi t.o.m. en svagt skimrande gloria när en av dessa apostlar äntrar talarstolen och pratar om hur humana vi skall vara, inte som de där onda främlingsfientliga människorna. 


Argument angående immigrationspolitiken, som att vi hjälper många fler för samma pengar i närområdet än om vi transporterar hit fattiga människor biter inte på dessa den förmenta godhetens kolportörer. Det är själva immigrationen som är vattendelaren, inte hur många vi i verkligheten hjälper. Att många själva gjort sig av med sina identitetspapper eller att många av de s.k. "ensamkommande" ser väldigt gamla ut är inget humanisterna hänger upp sig på. Argument som att det kanske är förnedrande och skadligt för utvecklingsländerna, att vi så tydligt visar att det enda sättet människor kan få det drägligt är att flytta till just vårt land, biter inte heller. Att vi dränerar länder på deras ungdom, just de som har ekonomiska resurser passar heller inte in i godhetsapostlarnas mall. Ety då skulle ju hela godhetskomplexet falla som ett dåligt byggt korthus. 


De som kritiserar immigrationspolitiken är per se dåliga människor, det spelar ingen roll hur de sköter sig i övrigt. En immigrationskritisk människa som arbetar, betalar skatt, sköter om sin gamla mamma, lyder lagen och hjälper sina grannar och vänner så fort det är påkallat, är i alla fall en dålig människa enligt godhetsapostlarna. En människa som ägnar sig åt brott, ljuger och åsamkar samhället stor skada är god, bara han är för mångkulturalismen. Bengt Westerberg är överaposteln, det spelar ingen roll att han kapar åt sig en rejäl lön för sitt styrelseuppdrag i Röda Korset, eller att hans personal är rädda för honom (enligt en usenet-användare som kände till saken). Westerberg är tolerant. Han håller inte med dig, men kan dö för din rätt att få framföra din åsikt. Dock inbegriper inte detta att sitta i samma soffa som du. 


Det är något märkligt just med immigrationspolitiken. Vill jag ställa hårda krav på immigranter från Kurdistan så är jag en ond människa. Det spelar ingen roll om jag skulle skänka 10 procent av min lön till den kurdiska befrielsekampen. Det skulle inte spela någon roll om jag demonstrerade för kurdernas självbestämmande och egna nation. Det skulle antagligen inte spela någon roll om jag åkte ned till Kurdistan och kämpade med den kurdiska befrielsearmen och riskerade mitt eget liv. Är jag för en restriktiv immigrationspolitik så är jag ond, oavsett vad jag gör eller tycker i övrigt. Att vi tar hit människor från jordens alla hörn verkar vara det övergripande signumet för godhet, oavsett alla logik och alla argument i världen. Det går helt enkelt inte att resonera om immigrationspolitiken med godhetsapostlarna lika lite som det går att diskutera guds existens med Ulf Ekman. Och här börjar vi närma oss vad det är frågan om. 


Vi är inte så sekulära som vi tror. Hjärnforskaren Matti Bergström har påvisat (teoretiskt i alla fall, [Neuropedagogik, 1995]) att vi har ett behov av religion, att ha någon högre makt att tro på. När vi nu inte längre tror så mycket på gud längre, så tror vi på andra saker. Vi tror på AIK, "Barza", Spice Girls, USA, Liberalismen eller [...]mångkulturen. Det finns helt enkelt ingen annan förklaring till den fanatism och den reaktion mångkulturalisterna uppvisar när någon visar sig vara otrogen. 


Massvis med psykologer har i litteratur också visat att människan har ett oerhört stort behov av att inte sticka ut, att tillhöra "flocken". Detta gör det så mycket lättare att godta den påbjuda diskursen. Vi arma människor har dessutom ett oerhört stort bekräftelsebehov. Det ser vi dagligen, i arbetet och på fritiden. Vi vill ses som goda och snälla. Vi vill vara duktiga och inte göra fröken i skolan arg på oss. Finns det något bättre sätt att framstå som god, human och samtidigt så chickt med sin tid, som att knäböjande bekänna sig till mångkulturen? Låt oss vara ärliga, det ÄR en quick fix för självkänslan. 

torsdag, mars 29, 2012

Sandlådebeteende i riksdagen

Utbildningsutskottet har justerat motionerna med anledning av Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan. Dessa motioner skulle debatteras bl.a. med anledning av att socialdemokraterna hade fyra reservationer mot utskottets förslag att avslå alla motionerna. Precis innan debatten, som skulle ha hållit på i över 50 minuter strök sig övriga talare. Dessa tycker tydligen inte det är viktigt med en likvärdig betygssättning i landets skolor. De som plötsligt strök sig från talarlistan var:

Ibrahim Baylan (S)
Michael Svensson (M)
Roger Haddad (FP)
Ulrika Carlsson i Skövde (C)
Annika Eclund (KD)

Till saken hör att Socialdemokraterna hade lagt en mängd motioner angående denna fråga. Dessutom hade de lagt 4 reservationer som de inte brydde sig om att yrka på eller debattera för. I stället yrkade Jomshof på en del socialdemokratiska reservationer. Beslutsfrågan gällde alltså en likvärdig betygssättning i grundskolan. Denna fråga tyckte alltså inte de övriga partierna var så viktig att de ville debattera den eller yrka på sina egna förslag i frågan. Vi pratar här inte bara om vuxna människor som förväntas bete sig på ett vuxet sätt. Vi pratar om politiska representanter som skall företräda sina väljare och som verkligen förväntas bete sig som vuxna människor.

Att på det barnsligaste möjliga sätt markera mot SD verkar vara viktigare för dessa representanter än den svenska skolan. Jag har arbetat i grundskolans lågstadium och vanligtvis förväntar vi oss ett vuxnare beteende av eleverna där än vad dessa riksdagsledamöter lägger i dagen. Det är viktigt att väljarna till dessa partier får veta hur dess representanter beter sig. Vill ni socialdemokrater, moderater och andra partisympatisörer att era representanter skall bete sig som intriganta 13-åriga flickor? Varsågoda då, då är ovanstående politiker ert givna val.
   
Länk Jomshofs blogg

Länk riksdagen debatt ”likvärdig betygssättning i grundskolan”

 

onsdag, mars 28, 2012

Lite till om de ensamkommande i Vallentuna

På Vallentunas hemsida står det plötsligt väldigt mycket om det boende för ensamkommande ”barn” som planeras i ett villaområde. Under rubriken ”Vanliga frågor och svar” står det så här om immigranterna:

Vilka är de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna?De flesta är pojkar i åldern 15-17 år, det vill säga den ålder då de riskerar att värvas till armén.

Samt:

Från vilka länder kommer de företrädesvis?Idag kommer en majoritet från Afghanistan, men vi har och har haft barn och ungdomar från Irak och Somalia. Gemensamt är att de kommer från krigshärjade länder.

Det är alltså ungdomar som i många fall ”riskerar” att värvas till armén. Nu är det så att många svenska ungdomar också har låtet sig värvas till armén. Dessa svenska ungdomar är ibland stationerade i Afghanistan där de försvarar civilbefolkningen mot talibanerna. Exakt samma sak som de afghanska ungdomarna skulle ha gjort om de gick in i armén. De svenska soldaterna samarbetar dessutom ofta med den Afghanska armén. Så ungdomar från Afghanistan får asyl för att slippa göra det arbete svenska ungdomar gör. Samma sak gäller Irak och Somalia, med den skillnaden att Sverige inte har några soldater där. Däremot har både Somalia och Irak militära styrkor styrda av regeringar som i huvudsak skall skydda civilbefolkningen mot illegala paramilitära styrkor av religiös natur.

Sverige ger alltså, enligt Vallentunas hemsida, asyl för blivande soldater i legala militära styrkor som skall bekämpa terroriststyrkor och skydda befolkningen. Dessutom erhåller Afghanska ungdomar asyl för att slippa göra den tjänst som svenska ungdomar utför i Afghanistan. Det är ett både orimligt och ohållbart sätt att se på de länder där de ensamkommande kommer ifrån. Vad är alternativet om man drar de logiska slutsatserna av Sveriges asylpolitik? Den enda logiska slutsats som går att dra är att i förlängningen syftar vår politik på att tömma dessa länder på sin befolkning, i alla fall den befolkning som inte vill ansluta sig till illegala terrorstyrkor.

Länk Vallentunas hemsida

tisdag, mars 27, 2012

Sverige har skickat ut sina signaler i världen


En SvD-artikel tar upp de flyktingströmmar från jordens alla hör som når Europa. Enligt artikeln så har flyktingströmmen till Europa ökat och förklaringen kan, åtminstone delvis förklaras med den arabiska våren. Nu har ju den arabiska våren slutat lyckligt enligt svenska mediers sätt att se, så därför är denna flyktingström inte helt logisk. Sverige har en liten dipp i antalet asylsökande. Enligt Migrationsverket beror denna svacka på att Migrationsöverdomstolen gjorde det svårare för anhöriga att ansluta till den som redan fått asyl. Information om svårigheterna att erhålla asyl för anhöriga spred sig över världen och gjorde att många sökte sig till andra nationer. Så här står det i SvD.


I en värld med telefoner och datorer sprider sig sådan information blixtsnabbt. 
Efter ett nytt beslut i Migrationsöverdomstolen ökar antalet sökanden från Somalia åter igen.   


Det är precis vad denna blogg sagt hela tiden. De beslut regeringen tar i migrationsfrågor sprids blixtsnabbt över världen och styr flyktingströmmarna dit där chanserna är störst att få asyl och förhållandena bäst. Efter regeringens överenskommelse med Miljöpartiet så krävs inte längre riktiga pass eller papper på släktskap för anhöriga. Precis som Migrationsverket skriver så sprider sig budskapet blixtsnabbt över världen. Sverige är återigen ett förstahandsalternativ enligt formeln chans att erhålla asyl multiplicerat med standard. 


Nu är det så att människor har röstat på både Alliansen och MP i hög grad. Det är viktigt att människor förstår vad de röstar på. Detta är alltså den politik Alliansen och MP står för. Vi antar att en del M-väljare i t.ex. Vallentuna kanske skulle välja lite annorlunda om de fick göra om sitt val i dag. Logiska argument verkar ha en begränsad effekt. Argument som att vi kan hjälpa många fler på plats en att flytta diverse befolkningar till västvärlden. Argument som att det ofta rör sig om svåra levnadsförhållanden i stället för rena flyktingskäl biter inte heller på valmanskåren. Detta trots att många väljare måste veta att vi inte ens hjälper nytillskottet av fattiga människor genom dagens folkomflyttningspolitik. Till slut får vi det samhälle vi själva valt vid valurnorna. Ett samhälle som människor flyr ifrån i stället för att fly till. 

Länk SvD

Länk Ekot