fredag, april 27, 2012

Vad är den långsiktiga planen Hendriksson?


Staffan Danielsson (C) skrev en artikel på DN-Debatt där han på ett seriöst sätt tog upp frågan om åldern på de ensamkommande barn som söker asyl här i landet. Han tog också upp frågan om att så många fler av de ensamkommande sökte sig just till Sverige, och visade på problematiken med faktauppgifter och siffror. LÄNK.


Nu har Emma Hendriksson (KD) svarat Danielsson i en artikel på samma forum. Hendriksson svarar dock inte på de frågeställningar Danielsson tar upp. På frågan om åldersbestämning så säger Hendriksson att det är osäkra metoder som i dag används, alltså struntar vi i åldern på de asylsökande och koncentrerar oss på att ge dem ett bra mottagande. Så här skriver Hendriksson i sin artikel.
Skillnaderna i ett lands regelverk för barn respektive vuxna påverkar i vilken mån den asylsökande upplever sig ha fördelar att klassas in i den ena eller andra gruppen.  
Hur vet de asylsökande hur regelelverket ser ut i respektive land? Hur kan de ta sig ända till Sverige utan identitetspapper? Om de gjort sig av med sina identitetspapper är det, enligt all logik, troligt att de inte uppfyller villkoren för asyl eller ålder. Detta ger en bild av att detta är en industri där människor söker sig en bättre tillvaro. Inget fel i det på individnivå, men det var knappast så vårt asylsystem var tänkt att fungera. Vidare skriver Hendriksson så här i sin artikel.
Sverige har ett ansvar enligt internationella konventioner att öppna dörren för de ungdomar och unga vuxna som knackar på Sveriges port oavsett om de är 15, 17, 19 eller 21 år gamla.
Sannolikt har Finland, Danmark och Island skrivit på samma konventioner som Sverige, ändå sticker Sverige ut som det land där flest söker sig till. Det är dessutom helt otroligt att Sverige enligt någon konvention åtagit sig att ta emot barn utan adekvata asylskäl. Om en kommun åtar sig att ta emot ensamkommande barn så åtar de sig att ta emot människor som är högst 18 år gamla, inte 19 eller 21 år gamla. 


Enligt Vallentuna kommun så tar Sverige emot ensamkommande barn bara för att de "riskerar" att kallas in i armén. Det är ett fullkomligt horribelt asylskäl. Det var inte länge sedan vi hade allmän värnplikt i vårt land. Dessutom åker svenska soldater ner till Afghanistan för att slåss mot talibanerna, varför kan man inte förvänta sig samma sak av landets invånare? 


Det är ingen långsiktigt hållbar lösning att flytta människor från mindre utvecklade länder till västvärlden, för det är vad det egentligen är frågan om. Vi dränerar utvecklingsländer på deras ungdom utan att situationen blir bättre för alla de som inte har möjlighet att emigrera. Snarare blir det ännu sämre förutsättningar i ursprungsländerna om alla med smak för ett lite mer modernt liv emigrerar. Man kan fråga sig vad den långsiktiga planen är. Är det att flytta hela befolkningen från Somalia och Afghanistan, förutom talibanerna och andra muslimska fundamentalister? Det är nämligen den enda logik man kan hitta med dagens politik. Fast då blir det å andra sidan obegripligt varför vi skickar soldater ner till Afghanistan och beklagar oss när talibanerna spränger flickskolor.    


Länk DN 

torsdag, april 26, 2012

Svenska folket var mycket klokare vid euro-omröstningen än dess företrädare.


Det många invånare i Sverige inte vet om är att tunga EU-instanser planerar att höja Sveriges EU-avgift med ungefär 30 procent. Vi betalar i dag drygt 31 miljarder kronor per år till EU. Om alla de projekt som EU vill införa sjösätts så planeras Sveriges EU-avgift höjas med 10 miljarder kronor per år. Regeringen motsätter sig höjningen och vill att andra projekt eller åtaganden prioriteras ned, men samtidigt är de för de enormt kostsamma förslagen (t.ex. Horizont 2020 och Erasmus för alla). Det är en orealistisk hållning då det knappast kommer att ske några nedprioriteringar av andra projekt.
I en annan EU-fråga närmar vi oss sanningens stund, nämligen den om Euron. Så här säger Sven Hagströmer på SvD-näringsliv.
Jag har sällan varit så ledsen för att jag har haft rätt! Euron har ställt till det. De som förespråkade euron trodde att kronan skulle bli en skvalpvaluta och mindre värd än euron. Nu har kronan gått upp nästan 5 procent. Svenska folket var mycket klokare vid euroomröstningen än dess företrädare.
Folket som efter omröstningen närmast idiotförklarades av våra företrädare, främst Lars Leijonborg FP, visade sig ha rätt och politikerna fel. Detta borde vara en varningssignal att inte alltid lyssna på en enig politisk nomenklatura.
Det är tyvärr så att med dagens mediala klimat och de processer som äger rum i politiska sammanhang så springer gärna alla åt samma håll. Att riksdagen är tämligen enig i en fråga behöver inte betyda att den har rätt. 

onsdag, april 25, 2012

Ett fruktansvärt människoöde

Enligt medierna är många av de som immigrerar till vårt land förföljda, torterade och har varit med om både svält och naturkatastrofer. Nu har en av dessa immigranter, Mimmi von Troil, blivit utsatt för ett mycket allvarligt hot i vårt trygga land, detta p.g.a. att SDU råkat filma immigranten i samband med politikerveckan i Almedalen.

Så här säger von Troil till SVT.-Jag känner en olust inför att vara med i ett sammanhang där jag inte hör hemma och också eftersom jag vet att det finns de som inte gillar SD och som skulle kunna rikta den ilskan mot mig. Jag har familj och barn och blir såklart orolig för dem.


Självklart måste alla förstå allvaret i von Troils situation. Någon av de våldsbenägna antidemokrater vi har, även i vårt land, kan ju tröska igenom alla SDU:s filmklipp, se von Troil under de knappa två sekunder hon är med i bild. Han ser henne nicka instämmande, lite som Ekeroth. Denna antidemokrat kan sedan på outgrundliga vägar ta reda på vad den nickande kvinnan heter och bor, men samtidigt missa vad som står i DN, SvD, någon annan tidning eller TV, där det ju tydligt framgår att hon inte är ivrig sympatisör till SD, utan själv en stackars invandrare. Antidemokraten kan sedan organisera ett uppbåd av likasinnade för att ge den nickande kvinnan på SDU-filmen en rejäl näsbränna.
von Troil

För att vara glasklar och undvika missförstånd. Mimmi von Troil är INTE Sverigedemokrat, och skall därmed självklart inte misshandlas. Vi ber högaktningsfullt alla antidemokratiska element att inte utsätta von Troil eller hennes familj för minsta hot. Hon är dessutom själv en människa som emigrerat från andra delar av världen, säkert från ohyggliga förhållanden och under svåra strapatser har hon immigrerat till vårt demokratisk sinnade land. På förekommen anledning vill vi också framhålla att bärandet av ett kors runt halsen eller blont hår inte behöver betyda att man är Sverigedemokrat.

UPPDATERING:

Von Troil har också sagt att hon tar avstånd från allt som sägs i filmen. Precis innan von Troil ses i bild sägs det i filmen att politik handlar om mer än plånboksfrågor. Det tar alltså von Troil bestämt avstånd ifrån.  

Länk SVT

Länk DN

tisdag, april 24, 2012

Den riksdagsdebatt om immigration vi längtat efter

Nej, rubriken var missvisande. Det har inte skett en riksdagsdebatt om immigration där argumenten vägts mot varandra i ett civiliserat tonläge. Vi får gå till ungdomsförbunden för att hitta ett vuxet tonläge i immigrationsdebatten. Här är det SDU:s Gustav Kasselstrand som debatterar mot Adam Cwejman LUF. Håll till godo: